Distributeurs de boissons/
Getränkeautomaten

image-1

Distributeurs de snacks/
Snackautomaten

image-1

Distributeurs de boissons chaudes/
Heißgetränkeautomaten

image-1

Distributeurs d’aliments frais/
Frischwarenautomaten

image-1

Distributeurs de désinfectants, masques faciaux, gants/
Warenautomaten für Desinfektionsmittel, Gesichtsmasken, Handschuhe

image-1

 

image-1

 

image-1

 

image-1